Zikir dan Doa Sebelum Tidur Menurut Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam


Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencontohkan amalan-amalan yang bisa dilakukan sebelum tidur. Seperti dzikir dan doa sebelum tidur. Tidur, dalam Islam pun diatur sedemikian rupa sehingga keberkahan tetap bisa didapatkan seorang Muslim.

Doa dan dzikir sebelum tidur adalah ikhtiar melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.Bahkan Mu’adz bin Jabal menyatakan bahwa, “Sesungguhnya saya menganggap tidurku seperti saya shalat.”

Doa Sebelum Tidur

Berikut ini adalah doa sebelum tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا
Bismika allahumma amuutu wa ahyaa.
           
“Dengan nama-Mu, ya Allah! Aku mati dan aku hidup.”  

Tidur dianjurkan dengan meletakkan sisi badan pada sisi kanan. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw beliau bersabda, 

“Jika salah seorang di antara kamu menuju ke tempat tidur, hendaknya ia membersihkan tempat tidurnya dengan bagian dalam sarungnya. Karena dia tidak mengetahui apa yang terjadi setelahnya. Dan hendaknya ia meletakkan sisi kanannya sambil berdo’a, 

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.

“Bismika rabbi wadha’tu janbii, wa bika arfa’uhu, fain amsakta nafsii farhamhaa, wain arsaltahaa, fahfadhhaa bimaa tahfadzu bihi, ‘ibadakasshalihiin.”

“Dengan nama Engkau, wahai Tuhanku, aku meletakkan lambungku. Dan dengan namaMu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau menahan rohku (mati), maka berilah rahmat pa-danya. Tapi, apabila Engkau melepas-kannya, maka peliharalah, sebagaima-na Engkau memelihara hamba-ham-baMu yang shalih.” (HR Bukhari)

Disunahkan pula untuk membaca doa berikut. 

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ،  لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

“Allahumma aslamtu nafsii ilaika, wa fawwadtu amrii ilaika, wawajjahtu wajhii ilaika, wa alja’tu laa malja’a wa laa manjaa minka illa ilaika, amantu bikitabika alladzii dhahrii ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, anzalta wa binabiyyikalladzii ar salta.”

“Ya Allah, aku menyerahkan diri-ku kepadaMu, aku menyerahkan urus-anku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu, karena senang (mendapatkan rahmatMu) dan takut pada (siksaanMu, bila melakukan kesa-lahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)Mu, kecuali kepadaMu. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan (kebenaran) NabiMu yang telah Engkau utus.” Apabila Engkau meninggal dunia (di waktu tidur), maka kamu akan me-ninggal dunia dengan memegang fitrah (agama Islam).” (HR Bukhari)

Untuk menyempurnakan dzikir sebelum tidur, maka disunahkan membaca tasbih (Subhanallah) 33 kali, tahmid (Alhamdulillah) 33 kali, dan takbir (Allahu Akbar) 34 kali. Sebagaimana pesan Rasulullah saw kepada Ali ra dan Fathimah ra saat keduanya berkeinginan untuk mempunyai pembantu. 

“Jika engkau telah bersiap di tempat tidur kalian berdua atau telah berbaring di tempat tidur kalian hendaklah bertakbir kepada Allah sebanyak 34 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali. Maka yang demikian itu lebih baik daripada apa yang kalian minta.” (HR Bukhari).

Demikian amalam-amalan sebelum tidur, doa sebelum tidur berikut zikir-zikirnya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya secara rutin lillahi Taala.[]

Komentar

Postingan Populer